เครื่องอัดรีดสายไฟและสายเคเบิล

  • High-Efficiency Wire and Cable Extruders

    เครื่องอัดรีดสายไฟและสายเคเบิลประสิทธิภาพสูง

    เครื่องอัดรีดของเราได้รับการออกแบบสำหรับการประมวลผลวัสดุที่หลากหลาย เช่น PVC, PE, XLPE, HFFR และอื่นๆ เพื่อทำลวดยานยนต์ ลวด BV สายโคแอกเชียล สาย LAN สายเคเบิล LV/MV สายยาง และสายเทฟลอน เป็นต้น การออกแบบพิเศษของสกรูและกระบอกอัดรีดของเรารองรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงสร้างสายเคเบิลที่แตกต่างกัน การอัดขึ้นรูปชั้นเดียว การอัดรีดร่วมสองชั้น หรือการอัดรีดสามชั้น และครอสเฮดของพวกมันจะถูกรวมเข้าด้วยกัน